Over ons

Stichting de Schroef maakt gebruik van cookies.

Accepteer de cookies via onderstaande knop om deze melding te sluiten. Meer informatie over cookies.

Accepteer cookies


Over ons

Stichting de Schroef
Al 10 jaar sterk in beweging voor iedereen in Heusden en omgeving
 
Iedereen mag meedoen
Sporten en bewegen lijkt een vanzelfsprekendheid in onze samenleving. Sport is emotie en geeft een gevoel van saamhorigheid. Toch is sporten of zelfs bewegen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Want wat als je een beperking hebt, of opgroeit in een armoedesituatie of gevlucht bent vanuit Syrië? Iedereen mag meedoen. Dat is het uitgangspunt van Stichting de Schroef.
 
Missie: Sterk in beweging voor iedereen in Heusden en omgeving
 
Visie: Stichting de Schroef creëert fysiek en sociaal welzijn door het inzetten van sport en bewegen voor inwoners en gemeenschap: een gezonde geest in een gezond lichaam.
 
Doelstellingen: 
Het bevorderen van lichamelijk en sociaal welzijn om een bijdrage te leveren aan het verlagen van overgewichtl, bewegingsarmoede en eenzaamheid. Dat gebeurt door:
  • Beweegstimulering: Het bieden van kwalitatieve sport- en beweegstimuleringsprogramma’s voor iedereen binnen de gemeente Heusden
  • Verenigingsondersteuning: Het versterken van de lokale sport- en beweeginfrastructuur
  • Financiële ondersteuning: Het invullen van het intermediairschap van het Jeugdsportfonds
  • Talentontwikkeling: Het bieden van een kwalitatief citytrainersprogramma
  • Verbinden: Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen zowel op collectief niveau als op individueel niveau
  • Signaalfunctie: Het signaleren van lokale sociaal-maatschappelijke problemen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan en win-win-situaties te creëren.
 
Stichting de Schroef heeft op dit moment vier buurtsportcoaches en een directeur in dienst om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Ook ondersteunen twee vaste vrijwilligers op dit moment de stichting in het voltooien van haar werkzaamheden. De medewerkers worden respectievelijk vergoed volgens de CAO Sport en de vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is Stichting de Schroef erkend leerbedrijf en lopen jaarlijks tussen de 10 en 15 studenten van diverse opleidingen stage bij Stichting de Schroef.
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het algemene bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en twee algemene bestuursleden.
 
Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) verworven (RSIN 817962645). De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Nationale Sportweek
9 t/m 17 september 2017

Klik op onderstaand logo voor alle activiteiten!

logo nsw 400x400

doe een gift

word supporter2