Historie

Stichting de Schroef maakt gebruik van cookies.

Accepteer de cookies via onderstaande knop om deze melding te sluiten. Meer informatie over cookies.

Accepteer cookies


Wij bestaan 10 jaar, viert u het met ons mee?

Tien jaar geleden begon Stichting de Schroef als pilot-project van de “Alliantie School & Sport, samen sterker” en introduceerde zij als één van de eersten in Nederland de combinatiefunctionaris. Inmiddels is de stichting al tien jaar sterk in beweging voor iedereen in Heusden en omgeving.

En dat gaan we vieren! Op 10 november is er een speciale jubileumeditie van ons bekende Sportcafé. Het belooft een informeel, activerend maar ook informatief evenement te worden. En ja, ook sporters vieren graag een feestje, dus daar sluiten we mee af.  En geheel in de stijl van de stichting geldt ook hier:  “Iedereen mag meedoen”.

 

Programma

18.30 - 19.00 uur: Inloop Sportcafé

19.00 - 19.30 uur: Opening Sportcafé

19.30 - 19.45 uur: Verplaatsen naar de workshop

19.45 - 20.30 uur: Workshopronde 1

20.30 - 20.45 uur: Verplaatsen naar de workshop

20.45 - 21.30 uur: Workshopronde 2

21.30 - 01.00 uur: Afsluiting Sportcafé en Start jubileumfeest

 

U bent van harte uitgenodigd voor het evenement. Graag horen we voor 20 oktober of u dit feest met ons viert. Speciaal voor dit evenement maken we gebruik van de app "Netwerkapp". Met deze app kunt u zich aanmelden voor diverse workshops en netwerken met andere deelnemers. Download de app, maak een account aan en gebruik de persoonlijke code: 10jaardeschroef. Geef aan of u bij het Sportcafé en/of jubileumfeest aanwezig wil zijn. Ga vervolgens naar "programma" om aan te geven welke workshop u in ronde 1 en ronde 2 van het Sportcafé wilt volgen.

Mocht u niet in het bezit zijn van een smartphone of tablet, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar contact@stichtingdeschroef.nl ovv jubileum. Vermeld hierin ook bij welke workshops u aanwezig wilt zijn en of u naar het feest komt. 

 

Workshops

Hersenletsel... en dan?
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een hersenletsel en de combinatie van hersenletsel en beweging? Ervaringsdeskundige Jeannette Heijting vertelt in samenwerking met Hersenz en SWZ over haar bevindingen bij Meet me at the gym.

Vinden en Binden van vrijwilligers
In een actieve workshop gaat u samen aan de slag met het thema Vinden en Binden van vrijwilligers. Je hoort hoe anderen dit doen en we verzamelen de 10 gouden tips.
Vrijwilligers vinden is voor veel organisaties een uitdaging. Er zijn nog steeds veel mensen die zich graag willen inzetten voor een ander en voor de maatschappij. Hoe vind je hen en zorg je er voor dat deze mensen voor jouw organisatie/vereniging kiezen? Als ze eenmaal aan je club verbonden zijn, hoe houd je ze dan binnen?

De verbinding tussen de eerstelijnszorg en de sport- en beweegsector, een geslaagde missie van de buurtsportcoach?
In 2013 zijn het Radboudumc en Wageningen Universiteit onder andere in de gemeente Heusden gestart met een onderzoek naar de inzet van de buurtsportcoach. Zorgt de buurtsportcoach voor een verbinding tussen de eerstelijnszorg en de sport- en beweegsector? En gaan mensen meer bewegen door de inzet van de buurtsportcoach? Deze workshop geeft onder andere antwoord op deze vragen. Daarnaast gaan we in gesprek over wat deze resultaten nu betekenen voor de verbinding in de gemeente Heusden.

Hoe een particulier initiatief leidde tot een multifunctionele trainingshal!
Zo'n 12 jaar geleden bestond er bij zowel turn- en dansvereniging SHJ als judoclub Drunen de wens voor een eigen trainingsaccommodatie. Daar waar beide verenigingen in het verleden op diverse locaties in de gemeente hun sport beoefenden, zijn de krachten in de nieuwe trainingshal Inmotion gebundeld.
Fysiotherapie Van Bommel sloot aan als derde hoofdgebruiker in de nieuwe trainingshal. Enerzijds om leden van SHJ en judoclub Drunen te kunnen begeleiden in hun sportbeoefening en te helpen bij blessurepreventie. Anderzijds om bestaande klanten te kunnen behandelen in een sportieve omgeving, die uitnodigt om in beweging te komen en te blijven.
De trainingshal had nooit tot stand kunnen komen zonder particulier initiatief. De betrokkenen leiden u graag rond in de nieuwe trainingshal, welke bestaat uit een dojo (183 m2), bewegen op muziekzaal (187 m2), een turnzaal met vaste turnopstelling (502 m2) en een recreatiezaal (146 m2). 

Virtual Reality: een ervaring gericht op de toekomst!
Ervaar in deze workshop een Virtual Reality Zorg toepassing. Corpus VR is een praktische toepassing voor fysiotherapie, revalidatie, bewegen en ontspanning in Virtual Reality. Ontwikkelaar en psychosomatisch therapeute Kiki Coppelmans praat jullie daarnaast bij over wat de toekomst in de zorg (revalidatie/training) en thuiszorg (telemonitoring/preventie/training) zal brengen.

Dorstlesser, sportdrank, energiedrank of toch gewoon water...?
In deze workshop zal een diëtist door middel van een quiz, productvergelijking, etiketten lezen en proeven de 'zin en onzin' van sportdranken en energiedranken met jullie bespreken.

Bildung in Sport en Bewegen
Worden we vanzelf betere mensen als we sporten? Als je sport, ontwikkel je eigenschappen als samenwerken, doorzettingsvermogen en fairplay. Als je sport, dan leer je eigen grenzen kennen en probeert ze te verleggen. Van sporten word je een beter mens... toch?
Bovengenoemde zaken worden vaak genoemd als we vragen naar de vormende waarde van sport en bewegen. Als we echter een goede analyse maken van de sport moeten we even zo vaak teleurgesteld het tegenovergestelde erkennen; over het paard getilde voetballers, atleten die totaal flippen bij verlies, scheidsrechters die belaagd worden, dopinggebruik, matchfixing en nog veel meer.
Vanuit het vormingsideaal van de Lichamelijke opvoeding zal er in deze workshop aandacht zijn voor de randvoorwaarden die sport en bewegen tot fantastisch Bildung-middel maken, maar waar bij het ontbreken ervan de risico's ook enorm zijn.

Ervaar het rolstoelbasketbal
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject van Fonds Gehandicaptensport over het thema 'leven en sporten met een handicap'. Een ervaringsdeskundige, een sporter met een lichamelijke handicap, vertelt dat mensen met een handicap niet 'zielig' zijn. Door te kijken naar mogelijkheden kan iedereen met een flinke dosis doorzettingsvermogen gestelde doelen bereiken. De combinatie van theorie en praktijk (rolstoelbasketbal) zorgt ervoor dat de impact van de workshop heel groot is en dat men deze ervaring niet snel vergeet.

Spelen met energie
Bij sporten en bewegen denk je natuurlijk in de eerste plaats aan het plezier dat trainen, fit worden en zo mogelijk een wedstrijd winnen je geeft. We zeggen: "Sporten geeft energie". Maar wist je dat sporten vaak ook energie kost en dat jouw sportvereniging flink wat geld kan besparen door bewust met energie om te gaan. In deze workshop wil Energiek Heusden je laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn om als bestuurder/sporter energie te besparen.

Vitale bedrijven hebben de toekomst!
Ook voor bedrijven is gezondheid een belangrijk maatschappelijk thema. Heeft u wel eens nagedacht hoeveel werknemers op een dag zitten? Weet u hoeveel de verzuimkosten per dag bedragen? Welke middelen kan u inzetten om de vitaliteit van werknemers te verbeteren? Door middel van een quiz gaan we in op deze vragen. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden voor een op maat gemaakt vitaliteitsprogramma om de gezondheid en vitaliteit van werknemers te verbeteren. VPT Versteeg vertelt haar ervaringen over hun vitaliteitsprogramma.

Geen drempels voor sport en bewegen in Heusden: Iedereen mag meedoen!
Tijdens deze workshop gaan het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, de gemeente Heusden en een ervaringsdeskundige graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor sport en bewegen in Heusden voor mensen met een kleine portemonnee.
Mocht u als sport- en beweegaanbieder meer willen weten over de financiele regelingen binnen onze gemeente (zodat ook de mensen met een kleine portemonnee bij u kunnen blijven sporten), dan vertellen de aanwezige organisaties u daar graag meer over.
De laatste ontwikkeling op dit gebied is dat de kindvoorzieningen binnen de gemeente Heusden voor kinderen in armoede inhoudelijk en organisaties ondergebracht worden in een kindpakket.

 

We zien u graag op 10 november.

Met vriendelijke groeten,

Team Stichting de Schroef

Nationale Sportweek
9 t/m 17 september 2017

Klik op onderstaand logo voor alle activiteiten!

logo nsw 400x400

doe een gift

word supporter2