Historie

Stichting de Schroef maakt gebruik van cookies.

Accepteer de cookies via onderstaande knop om deze melding te sluiten. Meer informatie over cookies.

Accepteer cookies


Historie

Stichting de Schroef is in 2007 opgericht als samenwerkingsverband tussen atletiekvereniging DAK, hockeyvereniging MHCD en scholengemeenschap d'Oultremontcollege in Drunen (gemeente Heusden, Noord-Brabant). Met als doel: jeugd structureel aan het bewegen en sporten krijgen èn sportverenigingen te versterken daar waar nodig.
 
DAK en MHCD waren de initiatiefnemers. Beide clubs ondervonden hoe een kleine groep vrijwilligers steeds meer taken op zich moest nemen, terwijl wet- en regelgeving alsmaar complexer wordt. Ze wilden de verenigingen efficiënter en professioneler leiden en vrijwilligers ondersteunen. Scholengemeenschap d'Oultremontcollege (vmbo, havo, atheneum en gymnasium) en Mikz Kinderopvang sloten zich al snel aan bij de stichting. Ingegeven door de wens leerlingen/kinderen meer te laten bewegen.
 
Stichting de Schroef stelde een combinatiefunctionaris aan. Daarbij werd de stichting financieel ondersteund door de gemeente Heusden, de provincie Noord-Brabant en de 'Alliantie School & Sport, samen sterker', een initiatief van de ministeries van OCW en VWS en het NOC*NSF, en door het VSBFonds. Stichting de Schroef werd verkozen tot één van de twaalf landelijke pilots binnen de Alliantie.
 
De resultaten die Stichting de Schroef boekt, zijn bijzonder positief. In september 2008 werd bekend dat de stichting van alle twaalf pilots zelfs het best heeft 'gescoord' en op 13 juni 2009 heeft de stichting in de verkiezing "Sportbestuur van het jaar 2008" de aanmoedigingsprijs ontvangen uit handen van de WOS op het Nationale Sportbestuurderscongres in Nieuwegein.
 
Sinds 2010 fungeert Stichting de Schroef als werkgever binnen de gemeente Heusden voor alle combinatiefunctionarissen Sport en is het samenwerkingsverband behoorlijk uitgebreid. Alle verenigingen, buitenschoolse opvangorganisaties en scholen blijven zelfstandig, maar werken achter de schermen op diverse terreinen samen, onder meer op het gebied van vrijwilligersbeleid en nieuw sportaanbod. Daarbij vertalen ze interessante ontwikkelingen in de samenleving naar kansen voor de clubs. Deze samenwerking werd in december 2010 bekroond door het winnen van de Leisure & Sporttotaal Award. Juryvoorzitter Paul Coppes (voormalig directeur VSG): "Het is buitengewoon knap dat een particulier initiatief kan uitgroeien tot een drijvende kracht op het gebied van samenwerking in de sportontwikkeling in een gemeente en gelijktijdig sport, onderwijs, overheid en commercie kan verbinden."
 
De sportparticipatie in 2013 (na de invoering van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur) onder de Heusdense kinderen tot 16 jaar is 86%. Voor volwassenen (16+) ligt dit cijfer een stuk lager, namelijk 65% (Bron: Wijkatlas 2013, gemeente Heusden).
 
Op 4 december 2012 neemt de gemeente Heusden daarom het collegebesluit om de  intentieverklaring "Brede impuls combinatiefuncties te ondertekenen, waarmee de intentie wordt afgegeven om door te groeien naar 9,25 fte aan combinatiefuncties/buurtsportcoaches in 2016.
 
In dat kader sluit Stichting de Schroef op 13 juni 2013 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Scala (de overkoepelende primair onderwijsorganisatie in de gemeente Heusden). Door aanstelling van zogenaamde buurtsportcoaches in het primair onderwijs streven Stichting de Schroef en Stichting Scala ernaar het hoge sportparticipatiecijfer onder jeugd te handhaven. Bovendien ontstaat er door deze samenwerking tijd en ruimte om ook sport- en beweegstimulering te initieren en te organiseren voor de volwassenen binnen de gemeente Heusden.
 
Vanaf schooljaar 2013-2014 zet Stichting de Schroef zich naast jeugd en jongeren dan ook in voor senioren en mensen met een beperking.
 
Kalenderjaar 2014 wordt tevens gebruikt als implementatieperiode waarin de medewerkers van Stichting de Schroef opgeleid worden om het programma citytrainers en het buurtsportwerk in de gemeente Heusden voort te zetten en over te nemen van S-Port 's-Hertogenbosch.
 
Ook in kalenderjaar 2015 heeft Stichting de Schroef zich doorontwikkeld en hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie van al deze veranderingen. We hopen de historie van de stichting binnenkort dan ook verder uit te schrijven op onze website.
 
RSIN: 817962645

 

 

Nationale Sportweek
9 t/m 17 september 2017

Klik op onderstaand logo voor alle activiteiten!

logo nsw 400x400

doe een gift

word supporter2